در ایران نیز، انجمن آلزایمر ایران  وانجمن آلزایمر استان مرکزی (خیریه امام رضا ع)حامی این بیماران است. این انجمن ها خدمات آموزشی، درمانی، حمایتی، پیشگیری، مشاوره ای و مراقبتی مخصوصی را به این بیماران و خانواده های آنها ارائه می دهد. علاوه بر این، انجمن آلزایمر ایران، هر ساله برنامه هایی را برای حمایت از بیماران آلزایمری برگزار می نماید. به عنوان نمونه، «ششمین همایش کشوری بیماری آلزایمر» و نمایش فیلم «جدایی نادر از سیمین» به نفع بیماران آلزایمری، برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی در پارک نرگس تهران و … ، از جمله فعالیت های حمایتی این مرکز در سال جاری به حساب می آیند. برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از برنامه های آن می توانید به وبسایت این انجمن مراجعه نمایید.

سایت انجمن آلزایمراستان مرکزی:http://alzheimer-arak.ir/